Jag tycker att mina elever behöver lära sig mer hur man kan kommunicera mer på spanska.
Via site kan eleverna lära sig om spanska kulturen och att använda den digitala redskap.
Mina elever får samtidigt träffa andra elever på internet.
Mitt mål är också att de kan bli mer motiverad och nyfikna om spanska språket.